vrijdag 12 september 2008

Voor we thuis komen nog even dit... (12/09/2008)

Als naaste familie, vrienden en bekenden hebben jullie ongetwijfeld meegeleefd tot nu.
Nu Ferre echt gaat “THUIS” komen, willen we vragen ons als ouders te steunen in het opbouwen van de relatie met ons zoontje en broertje.
Bij onze thuiskomst zouden wij het fijn vinden indien er aandacht is voor de situatie waarin Ferre en wij ons bevinden. Daarom speciaal voor alle familie, vrienden en kennissen willen een klein woordje over hechting bij een adoptiekindje.
Niet alleen wij als adoptieouders en Laura als grote zus, maar ook familie, vrienden en bekenden kunnen Ferre straks helpen bij dit hechtingsproces.
Tijdens deze periode moeten wij er voortdurend voor hem zijn, laten merken dat hij altijd op ons kan rekenen, hem laten ontdekken dat wij te vertrouwen zijn en dat hij zich bij ons (opnieuw) veilig mag voelen.. Verder is het voor de hechting belangrijk dat alleen wij Ferre de eerste tijd verzorgen, aandacht geven, troosten, enz. ...Jullie kunnen ons helpen hem te leren wie hun ouders zijn door in deze eerste periode zoveel mogelijk afstand te houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het beter is Ferre in het begin niet op schoot te nemen of op te tillen, of hem geen goedbedoelde aai over zijn hoofdje te geven. Mocht je hem iets willen geven, geef het dan eerst aan ons (of zijn grote zus Laura), en dan geven wij het bij voorkeur aan hem. Op deze manier moet Ferre leren dat wij zijn ouders en zusje zijn en kunnen wij de zo noodzakelijke vertrouwensband met hem geleidelijk aan opbouwen.
Wij begrijpen zeer goed dat deze "regels" voor niemand leuk zijn, maar ze zijn wel belangrijk voor de toekomst van Ferre. Hoe lang dit alles zal duren, valt moeilijk te voorspellen. Dit hangt volledig af van Ferre en zijn reactie.
Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben en dat we op jullie medewerking kunnen rekenen.

Alvast bedankt!
Chris, Katrijn & Laura!

Geen opmerkingen: